Home > Seminar Vedische Landbouw

Seminar Vedische Landbouw

Seminar Vedische Landbouw – 18 december 2015 – Bennekom boerderij de Hooilanden

Reeds enkele malen heeft 

Dr. Peter Swan een gratis kennismakingsles 'Vedische Landbouw: niet kerende grondbewerking' bij Biotuinen gegeven.

Op 18 december geeft Dr. Peter Swan een seminar Vedische Landbouw in Bennekom. Deze dag is georganiseerd door Gaia Sira Wageningen en Biotuinen Lelystad.

Peter Swan is expert in Vedische kennis. De Veda is een kennissysteem uit India en wordt gezien als de oudste kennistraditie in de wereld. Peter heeft een praktische cursus gemaakt voor landbouwers en op 18 december geeft hij een seminar waarin de principes van de cursus aan bodkomen.

Vedische landbouw gaat over het werken in overeenstemming met de vormende intelligentie van de natuur. Deze vormende intelligentie werkt op ieder niveau - het is het bewustzijn dat alles met elkaar verbindt, waardoor alles in het universum alles beïnvloed.

De planten communiceren met elkaar, met de vogels en de dieren, en met de ontelbare microben in de aarde. Iedereen is bewust bezig en waakzaam, op de uitkijk naar voeding, gevaar, kansen, aan het leren wat werkt en wat niet, en het vinden van een betere manier om dingen te doen. En iedereen wisselt informatie uit met zijn buren, die wordt verteld wat ze zien en wat ze willen en hoe samen te werken.

Dit samengenomen is de vormende intelligentie van de natuur, en het is allemaal evolutionair. De landbouwer moet een manier vinden die is afgestemd op de behoeftes van allen, zodat alles in overeenstemming is met alles, zodat het hele boerenbedrijf wordt gevoed. Dit is de subjectieve verbinding - Vedische landbouw brengt de landbouwer in contact met zijn bedrijf, met de gewassen, en de stroom van intelligentie die er voor zorgt dat zijn bedrijf vibreert van leven en duurzaam is.

Op deze manier ontdekken landbouwers manieren om minder te doen en meer te bereiken, terwijl ze tegelijkertijd de omgeving holistische voeden, voortdurend vruchtbaarheid in iedere soort bodem scheppen, en een eenzelfde of hogere opbrengst krijgen dan met chemische landbouw, terwijl de kwaliteit van de bodem ieder jaar verbeterd.

De sleutel is de ontwikkeling van het bewustzijn van de landbouwer, de gemeenschappelijke basis van dit alles. Vedische landbouw legt uit hoe die intelligentie werkt, en hoe we onszelf daarmee in contact en overeenstemming kunnen brengen, zodat alles wat we doen in overeenstemming is met de wetten van de natuur.

Plaats: Boerderij de Hooilanden, Slagsteeg 20, Bennekom

Tijd: 10:00 uur tot 16:30

Kosten: 50 euro (inclusief btw 60,50). Een lunch is inbegrepen.